28 listopada 1918 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, w którym czynne i bierne prawo wyborcze zostało zagwarantowane bez różnicy płci. Decyzja ta wieńczyła wieloletnią walkę kobiet o uzyskanie praw politycznych i obywatelskich, w tym prawo kandydowania i prawo wybierania. Teraz mobilizowały się do pierwszej w wolnej Polsce kampanii do Sejmu.

„Pamiętajmy również, że prawo wyborcze kobiet jest akcją, która będzie zwalczana i ośmieszana. (…) Najwięcej jednak szkodzić by mogła obojętność kobiecego ogółu. A zatem w imię tych nowych wartości, które Polki ofiarować pragną powstającej z martwych Polsce, nieśmy do urny wyborczej zapał i trzeźwość, godność Polki obywatelki, wiarę w prawo wolnego człowieka i poczucie obowiązku wobec ojczyzny” – przestrzegała w 1918 roku Zofia Daszyńska Golińska w broszurze Prawo wyborcze kobiet, zachęcając kobiety do mobilizacji. W Sejmie Ustawodawczym, do którego wybory odbyły się w styczniu 1919 roku, zasiadło osiem posłanek. W dwudziestoleciu międzywojennym posłanek i senatorek było w sumie 49, niektóre zdobywały mandat dwukrotnie, a czasem nawet wielokrotnie. Podczas debaty z udziałem:

dr Marioli Kondrackiej, autorki książki Posłanki i senatorki II Rzeczpospolitej,

dr hab. Katarzyny Sierakowskiej, adiunkta w Instytucie Historii PAN odpowiemy m.in. na pytania:

  • z jakimi trudnościami borykały się parlamentarzystki II Rzeczpospolitej?
  • jakie były ich korzenie? skąd się wywodziły? Jak wyglądało ich wcześniejsze zaangażowanie społeczno-polityczne?
  • jako można ocenić dorobek i skuteczność pierwszych parlamentarzystek?
  • jak wyglądała współpraca parlamentarzystek z różnych partii i środowisk politycznych?
  • czy kwestie dotyczące sytuacji kobiet były częścią programów politycznych ówczesnych partii? Na ile odgrywały rolę w kampaniach wyborczych? W jaki sposób partie polityczne próbowały przekonać do siebie kobiety-wyborczynie?

Debatę moderuje Agnieszka Grzybek z Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER.

Debatę, organizowaną w ramach projektu „Ulice dla Kobiet”, wpółfinansuje m.st. Warszawa. Partnerem debaty jest Dom Spotkań z Historią.

Wydarzenie na FACEBOOKU