Zapraszamy serdecznie na kolejną debatę organizowaną w ramach kampanii „Ulice dla Kobiet” – tym razem poświęconą projektom emancypacyjnym i Paulinie Kuczalskiej-Reinschmit.

Paulina Kuczalska-Reinschmit – przewodnicząca Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich, redaktorka STERU, „głównodowodząca armią feministek polskich”, walczyła o prawa polityczne dla kobiet – o „uzyskanie powszechnego, równego prawa wyborczego bez różnicy płci, narodowości i wyznań, przy bezpośrednim i tajnym głosowaniu”. Liderka ruchu kobiecego, patriotka, „niezmordowana bojownica”, „żyjąca dla idei”, żądała „pełnych, bezkompromisowych praw politycznych, społecznych, umysłowych, ekonomicznych i towarzyskich, jednakich dla obu płci”. Związana z międzynarodowym ruchem sufrażystek, tworzyła w Polsce organizacje, czytelnie i redakcje, wokół których skupiały się najważniejsze nazwiska epoki: Dulębianka, Bujwidowa, Konopnicka, Orzeszkowa, Walewska, Kosmowska, Moszczeńska, Budzińska-Tylicka i wiele innych. Zapomniana.

Jej sylwetkę, jako jedna z pierwszych, przypomniała pisarka, redaktorka, dziennikarka – Aneta Górnicka-Boratyńska, w książce Stańmy się sobą. Cztery portrety emancypacji. Ta książka zainspirowała m.in. Joannę Piotrowską, fundatorkę Feminoteki, do założenia grupy nieformalnej im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, a potem do wydania jej dzieł zebranych pod redakcją Agaty Zawiszewskiej, która napisała już o „Sterze” i Kuczalskiej-Reinschmit trzy ogromne prace. Hetmanka inspiruje: powstało Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit na Uniwersytecie Warszawskim, Kuczalska jest jedną z bohaterek filmu Siłaczki Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego, jest jedną z Patronek Ulic w kampanii „Ulice dla Kobiet”, zainspirowała nas do założenia Fundacji STER.

Kuczalska-Reinschmit nie ma swojej ulicy, nie ma pomnika, ani tablicy pamiątkowej. Czy powinna? Czy była to nasza polska Emmeline Pankhurst? Zapraszamy na wyjątkową debatę z udziałem Anety Górnickiej Boratyńskiej i Joanny Piotrowskiej. Moderuje Anna Czerwińska. Niech dzieje się herstoria.

Debatę organizowaną w ramach projektu „Ulice dla Kobiet”, wpółfinansuje m.st. Warszawa.

Gościny użycza Klubokawiarnia Pożyteczna https://www.facebook.com/klubokawiarnia.pozyteczna

O debatujących:

Aneta Górnicka-Boratyńska – pisarka, dziennikarka, krytyczka literacka, znawczyni historii praw kobiet. Pracę doktorską z literatury obroniła na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka antologii polskich tekstów feministycznych Chcemy całego życia. W książce Stańmy się sobą przeanalizowała cztery projekty idei emancypacji w kulturze polskiej, na przykładzie twórczości Elizy Orzeszkowej, Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, Zofii Nałkowskiej oraz Ireny Krzywickiej. Jest autorką wielu tekstów publikowanych w „Wysokich Obcasach” oraz książki Zielone pomarańcze, czyli PRL dla dzieci. Mieszka w Brukseli. Założycielka i prezeska stowarzyszenia kulturalno-edukacyjnego Brukselski Klub Polek.

Joanna Piotrowska - założycielka i prezeska zarządu Fundacji Feminoteka. Pedagożka, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka i ekspertka antydyskryminacyjna, równościowa i antyprzemocowa. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Redaktorka Wydawnictwa Feminoteki, które w roku 2012 wydało dwa tomy tekstów zebranych Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit pt. Nasze drogi i cele. Prace o działalności kobiecej, zebrane i opracowane przez Agatę Zawiszewską.

Anna Czerwińska – działaczka na rzecz praw kobiet, współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER; absolwentka UMK – Instytutu Filozofii w Toruniu i Gender Studies przy ISNS UW. Współorganizatorka Manify i innych wydarzeń w ramach Porozumienia Kobiet 8 marca (2000–2006); specjalistka ds. informacji w Fundacji Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych – OŚKa w Warszawie, gdzie m.in. koordynowała program grantowy Fundusz dla Kobiet, bazę danych organizacji kobiecych w Polsce; ogólnopolską akcję „Bezpieczna Taksówka dla Kobiet”. W latach 2005–2012 pracowała w Fundacji Feminoteka, była wiceprezeską jej zarządu. W 2008 roku otworzyła Wirtualne Muzeum Historii Kobiet (feminoteka.pl/muzeum). Współredaktorka strony internetowej feminoteka.pl. Prowadziła zajęcia autorskie na temat ruchu kobiecego i historii kobiet na Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego, Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Gender Studies przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wydarzenie na FACEBOOKU