Zofia Sokolnicka

(1878–1927)

działaczka społeczno-oświatowa, posłanka na Sejm Ustawodawczy i Sejm I kadencji II RP (1922–1927). Działała w stowarzyszeniu kobiecym „Warta”, które prowadziło tajne nauczanie języka polskiego i historii oraz rozpowszechniało polskie książki w zaborze pruskim, była współautorką podręcznika dla nauczycielek Jak uczyć dzieci czytać i pisać po polsku. Współzałożycielka organizacji oświatowych i narodowych, m.in. Towarzystwa Pedagogicznego, Zjednoczenia Polskich Kobiecych Towarzystw Oświatowych, działała w Komitecie Narodowym Polskim, członkini grona ekspertów KNP i delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu, współzałożycielka Katolickiego Związku Polek i Narodowej Organizacji Kobiet

Zofia Sokolnicka