Zofia Moraczewska

(1873–1958)

nauczycielka, działaczka społeczna związana z lewicą, posłanka na Sejm Ustawodawczy (1919–1922) i Sejm III kadencji w II Rzeczpospolitej (1930–1935). Była przewodniczącą Ligi Kobiet Galicji i Śląska – niepodległościowej organizacji kobiecej. Jako posłanka wystąpiła w 1919 roku z interpelacją przeciw dyskryminacji kobiet – zwolnieniu z pracy urzędniczek w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wbrew swojej partii głosowała za uchwaleniem konstytucji marcowej. Założycielka i przewodnicząca Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet (do 1935 roku), założycielka Samopomocy Społecznej Kobiet.

Zofia Moraczewska