Wanda Gertz

(1896–1958)

major Wojska Polskiego. W latach 1914–1916 w męskim przebraniu, pod nazwiskiem Kazimierz Żuchowicz, pełniła służbę w I Brygadzie Legionów Polskich. Podczas wojny polsko-bolszewickiej służyła jako zastępczyni dowódcy Ochotniczej Legii Kobiecej, później jako komendantka ochotniczego batalionu kobiecego w Wilnie. W okresie międzywojennym pracowała w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych, była instruktorką i organizatorką obozów Przysposobienia Wojskowego Kobiet. W latach 1942–1944 organizatorka i komendantka oddziału AK „Dysk” (Dywersja i Sabotaż Kobiet), walczyła w powstaniu warszawskim. W 2009 roku ukazała się książka jej poświęcona, autorstwa Anny Nowakowskiej-Wierzchoś, „Wanda Gertz. Opowieść o kobiecie żołnierzu”.

Wanda Gertz