Paulina Kuczalska-Reinschmit

(1859–1921)

publicystka, działaczka na rzecz równouprawnienia kobiet. Studiowała nauki ścisłe na uniwersytetach w Genewie i Brukseli, założyła czasopismo „Ster”, wydawane w latach 1895–1897 we Lwowie, a w latach 1907–1914 w Warszawie jako „Organ Równouprawnienia Kobiet”. Współorganizatorka trójzaborowych zjazdów kobiet, założycielka Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich. Walczyła o prawa polityczne dla kobiet – o „uzyskanie powszechnego, równego prawa wyborczego bez różnicy płci, narodowości i wyznań, przy bezpośrednim i tajnym głosowaniu”.

Paulina Kuczalska-Reinschmit