Maria Dulębianka

(1861–1919)

malarka (studiowała w Wiedniu, Warszawie i Paryżu), publicystka, która walczyła o polityczne równouprawnienie kobiet oraz dopuszczenie kobiet do studiów w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1908 roku jako pierwsza kobieta na ziemiach polskich postanowiła ubiegać się o mandat poselski, kandydując do Sejmu Krajowego we Lwowie, w 1911 roku stworzyła Wyborczy Komitet Kobiet do Rady Miejskiej we Lwowie, a w 1914 roku Komitet Obywatelski Pracy Kobiet, namawiający kobiety do przyłączenia się do idei legionowej. Jako inspektorka opieki nad matką i dzieckiem zabiegała w urzędzie miejskim we Lwowie o poprawę bytu najuboższych.

Maria Dulębianka