Kazimiera Bujwidowa

(1867-1932)

działaczka społeczna, publicystka, niestrudzenie walcząca o dostęp kobiet do studiów wyższych. Z jej inicjatywy powstało pierwsze na ziemiach polskich gimnazjum dla dziewcząt, które uprawniało do zdawania matury. Zainicjowała akcję pisania przez kobiety podać o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, co zaowocowało otwarciem murów uczelni przed kobietami. Aktywnie włączyła się także w walkę o przyznanie kobietom praw wyborczych.

Kazimiera Bujwidowa