Jadwiga Dziubińska

(1874–1937)

posłanka na Sejm Ustawodawczy (1919–1922), działaczki PSL „Wyzwolenie”, działaczka oświatowa, autorka nowatorskich programów pedagogicznych. Założyła wiele szkół rolniczych (m.in. w Sokołówku, Pszczelinie, Kruszynku i Starym Brześciu, organizowała ośrodki kultury dla młodzieży wiejskiej, studiowała na Uniwersytecie Latającym. W Sejmie Ustawodawczym pracowała w komisjach oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, uczestniczyła w pracach nad ustawą o ludowych szkołach rolniczych.

Jadwiga Dziubińska