Irena Krzywicka

(1899-1994)

pisarka, publicystka, propagatorka świadomego macierzyństwa, antykoncepcji i edukacji seksualnej. W latach trzydziestych założyła w Warszawie razem z Tadeuszem Boyem-Żeleńskim klinikę, w której udzielano bezpłatnych porad dotyczących świadomego macierzyństwa, oraz dodatek do „Życia Literackiego” – „Życie Świadome”, na łamach którego pisano o edukacji seksualnej.

Irena Krzywicka