Anna Piasecka

(1882–1980)

nauczycielka i działaczka i społeczno-oświatowa, posłanka na Sejm Ustawodawczy (1919–1922). Była zaangażowana w działalność propolską przed plebiscytem na Warmii w 1920 roku, została wybrana do sejmu z listy Narodowej Partii Robotniczej, od 1920 roku była członkinią PSL „Piast” Wincentego Witosa.

Anna Piasecka