Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

ul. Walecznych 26 m. 3
03-916 Warszawa
Tel. 660 631 400
Fax: 22 628 20 03
fundacjaster@fundacjaster.org.pl
www.fundacjaster.org.pl

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
Tel. 797 232 047
kontakt@miastojestnasze.org
http://miastojestnasze.org